Levelsysteem

TCS kent een gradatiesysteem in de vorm van levels. Het doorlopen van deze levels bereik je middels het afleggen van examens. Een overzicht is hieronder opgenomen:

  • Level 1Transition-CRT TLS Combat System level-1
  • Level 2Transition-CRT TLS Combat System level-2
  • Level 3Transition-CRT TLS Combat System level-3
  • Level 4Transition-CRT TLS Combat System level-4
  • Level 5Transition-CRT TLS Combat System level-5
  • InstructorTransition-CRT TLS Combat System Instructor
  • MasterTransition-CRT TLS Combat System Master
  • Honorary MasterTransition-CRT TLS Combat System Honorary Master
  • FounderTransition-CRT TLS Combat System Founder

Studenten die instromen beginnen met de rang van ‘beoefenaar’ en dragen geen patch. Het level 1 patch wordt gedragen na het behalen het bijbehorend examen. Na het behalen van level 5, kunnen de geïnteresseerden een TCS instructeursopleiding volgen.

TCS Masters zijn specialisten die met hun kennis en jarenlange ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan het TCS en de doorontwikkeling ervan. Momenteel zijn er twee TCS Masters, een TCS Instructor en twee Masters additionele expertise.