Wat is TCS?

TCS is een modern, compleet en breed toepasbaar gevechtssysteem dat zich kenmerkt door doeltreffendheid, efficiëntie, een wetenschappelijke basis en de eenvoud van het aanleren.

Door te trainen op fysieke en mentale aspecten, in combinatie met het analyseren en begrijpen van situaties en gevaren, wordt het individu, van recreant tot professional, weerbaarder, daadkrachtiger en zelfredzamer.

Wat leer en train je met TCS?

Omdat TCS een alomvattend, breed toepasbaar en compleet systeem is, leer je meer aspecten dan de ‘traditionele’ vechtsport alleen. Zo leer je ook:

  • Jezelf effectief te verdedigen;
  • Hoe je fysiek sterk en fit kan worden;
  • Hoe je mentaal sterk en weerbaar wordt;
  • Doorzettingsvermogen;
  • Overleven in (extreme) situaties;
  • Verwondingen bij jezelf of een ander te voorkomen;
  • Situaties te controleren d.m.v. inzicht, begrip en bewustwording;
  • Risico en dreiging te analyseren en hierop te anticiperen;
  • Wapens hanteren.

En nog veel meer!

TCS wordt op dit moment beoefend in Utrecht.

Transistion TCS Combat System

Expertise cursussen

Naast kennis en vaardigheden die de reguliere TCS lessen bieden, worden verschillende expertise cursussen aangeboden. Deze bieden deelnemers kennismaking en verdieping in  onderwerpen anders dan TCS. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specifieke wapen handelingstechnieken, tactische vaardigheden en wet- en regelgeving voor beroepsgroepen of ontwapening handelingen voor burgers. Hiertoe werkt Transition CRT nauw samen met partnerorganisaties en de overheid.