Transition-CRT-Dominik-Derwisinski-profile

Dominik Derwisinski

Dominik was een militair en veteraan. In zijn loopbaan heeft hij leiding gegeven aan eenheden, personeel opgeleid en gewerkt bij staven, vaak in een internationale omgeving. Zijn ervaring loopt uiteen tussen gevechtsoperaties enerzijds en werkzaamheden gerelateerd aan de diplomatie anderzijds. Door snel te schakelen tussen vechten en onderhandelen, kan hij invloed en controle over situaties uitoefenen.

Hij begon zijn militaire loopbaan in 1999 en heeft deelgenomen aan meerdere missies. Zijn interesse en betrokkenheid in Systema kwamen voort uit ervaringen uit Afghanistan en de behoefte om vaardigheden in het man tot man gevecht te verbeteren. Hij is tegenwoordig aspirant bij de Nederlandse Politie sinds zijn overstap in 2019.

Curriculum Vitae:

  • Aspirant Politie Nederland (2019)
  • Mede oprichter Transition Combat System (2018)
  • Instructeurs titel Systema Kadochnikova (2018)
  • Majoor, commandant en stafofficier bij de Koninklijke Landmacht
  • Militair docent en instructeur
  • Uitzendingen en missies tussen 2004 en 2016

Dominik is de oudste en meest ervaren medewerker van Transition CRT en daarmee ook de pinch hitter van het team. Hij heeft het vermogen een diplomaat en onderhandelaar te zijn, maar durft ook te confronteren en sturend op te treden.

Hieraan ten grondslag liggen zijn militaire loopbaan en afwisselende officiersfuncties, buitenlandse plaatsingen en inzet tijdens missies. Dominik is een visionair en conceptueel denker, maar tegelijkertijd ook een doener, die altijd op zoek is naar praktische oplossingen. Zijn affiniteit met Systema vindt zijn oorsprong in Afghanistan, waar tijdens gevechten de noodzaak tot efficiënter, effectiever, sneller en veiliger optreden zichtbaar werd. Het balans tussen eenvoud en doelmatigheid enerzijds en proportionaliteit en beheersing anderzijds, vond Dominik in Systema Kadochnikova. Hij beoefent Systema sinds 2012, heeft deze door middel van clinics meerdere malen bij de Koninklijke Landmacht geïntroduceerd.

Dominik streeft naar ontplooiing en vernieuwing, maar beseft tegelijkertijd dat niet iedere aanpak en innovatie per definitie een verbetering betekenen. Hij richt zijn vaardigheden en persoonlijke aanpak daarom ook op het stimuleren van groei, veerkracht en redzaamheid en doet dit doelgericht, tailor-made en integer.