Transition Combat System

TCS is een modern, compleet en breed toepasbaar gevechtssysteem dat zich kenmerkt door doeltreffendheid, efficiëntie, een wetenschappelijke basis en de eenvoud van het aanleren.

Door te trainen op fysieke en mentale aspecten, in combinatie met het analyseren en begrijpen van situaties en gevaren, wordt het individu, van recreant tot professional, weerbaarder, daadkrachtiger en zelfredzamer.